මේ පොත මිළ දී ගත හැකි වෙළද සැල්

  කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

 • එම්. ඩී ගුණසේන  - සියලුම ශාඛාවලින්
 • සරසවි  - සියලුම ශාඛා වලින්
 • සමයවර්ධන - සියලුම ශාඛාවලින්
 • විජිත යාපා - සියලුම ශාඛා වලින්
 • සදීපා පොත්හල -  බොරැල්ල
 • සමුද්‍ර පොත්හල - බොරැල්ල
 • ගුණසිරි  පොත්හල - බොරැල්ල
 • රත්න පොත්හල - මරදාන
 • වික්ස් පොත්හල - මරදාන
 • ගොඩගේ පොත්හල - මරදාන
 • සුරස පොත්හල - මරදාන
 • මිහිර පොත්හල - මරදාන
 • ආරිය පොත්හල - මරදාන
 • පැහැසර පොත් හල - පිටකොටුව
 • ගුණසිරි පොත් හල - පිටකොටුව
 • මැක්මිලන් පොත් හල - පිටකොටුව
 • ලේක්හවුස් පොත් හල - පිටකොටුව
 • මාධව පොත්හල - බත්තරමුල්ල
 • සතරක පොත්හල - බත්තරමුල්ල
 • සේනාධි පොත්හල - තලවතුගොඩ
 • සනස පොත්හල - ගල්කිස්ස
 • වින්ඩිසර් පොත්හල - වැල්ලවත්ත
 • තුසිත පොත්හල - රත්මලාන
 • රන්ලංකා පොත්හල - රත්මලාන
 • ලුමිනෙක්ස් පොත්හල - මොරටුව
 • ස්ටයිලීස් පොත්හල - මොරටුව
 • නිම්සර පොත්හල - මොරටුව
 • සිතුරුවන් පොත්හල - රාවතාවත්ත
 • ජානකා පොත්හල - වැල්ලම්පිටිය
 • ප්‍රියංකර පොත්හල - නුගේගොඩ
 • බැන්ටම් පොත්හල - නුගේගොඩ
 • නැෂනල් පොත්හල - නුගේගොඩ
 • යසිරි පොත් හල - මහරගම
 • මහරගම පොත්හල - මහරගම
 • නිකොලි පොත්හල - පන්නිපිටිය
 • විනුක පොත්හල - පන්නිපිටිය
 • ලියනගේ පොත්හල - මාකුඹුර
 • සපිරි පොත්හල - ගොඩගම
 • A & D පොත්හල - ගොඩගම
 • සංදීපනි පොත්හල - පාදුක්ක
 • සිතුරුවන පොත්හල - පාදුක්ක
 • ග්‍රන්ථාලෝක පොත්හල - කොට්ටාව
 • බිනුප පොත්හල - කොට්ටාව
 • නිම්සර පොත් මැදුර - කොස්වත්ත
 • ඩේලිනීඩ්ස් පොත්හල - හංවැල්ල
 • සීතාවක  පොත්හල - හංවැල්ල
 • සීවලි  පොත්හල - හංවැල්ල
 • ඉසුරු  පොත්හල - මාලඹේ
 • සල්ගමුව පොත් හල - මාලඹේ
 • ප්‍රසාද් පොත් හල - පිළියන්දල
 • ලුම්බිණි පොත්හල - පිළියන්දල
 • සඳලිය පොත්හල - හෝමාගම
 • දිනෙන පොත්හල - හෝමාගම
 • සේනාධීර පොත්හල - හෝමාගම
 • රවීශා පොත්හල - පොල්ගස්ඕවිට
 • ජයමග පොත්හල - මුල්ලේරියාව
 • සමානි පොත්හල - මත්තේගොඩ
 • පන්හිඳ පොත්හල - මත්තේගොඩ
 • R.G. ග්‍රැෆික් පොත් හල - බොරලැස්ගමුව
 • සීවලි පොත් හල - කඩුවෙල
_________________________________________________________________

   මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
 • එම්. ඩී. ගුණසේන - මහනුවර
 • සරසවි පොත්හල - මහනුවර
 • සමුද්‍රා පොත්හල - මහනුවර
 • විජිතයාපා පොත්හල - මහනුවර
 • බුක්ලයින් පොත්හල - මහනුවර
 • ආරිය  පොත්හල - මහනුවර
 • චාමර පොත්හල - මහනුවර
 • නිව් මල්පියලි පොත්හල
 • ශාන් පොත්හල - මහනුවර
 • සීවලී පොත්හල -  මහනුවර
 • චන්දන පොත්හල -  කටුගස්තොට
 • සරසවි පොත්හල -  කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්
 • විජිතයාපා පොත්හල -  කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්
 • ආරි ෆැන්සි පැලස් - තෙල්දෙණිය
 • නකල්ස් පොත්හල - හුන්නස්ගිරිය
 • දවස පොත් මැදුර - ගම්පහ
 • සිසිර පොත්හල - මැණික්හින්න
 • යුනයිටඩ්  පොත්හල - දිගන
 • චන්දන පොත්හල -  ගෙලිඔය
 • තෙල්දෙණිය පොත්හල -  මහනුවර
 • කොටුවේ කඩේ - මහනුවර
_________________________________________________________________

   කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
 • සමුද්‍රා  පොත්හල -  කුරුණෑගල
 • එම්.ඩී. ගුණසේන  පොත්හල -  කුරුණෑගල
 • සරසවි පොත්හල - කුරුණෑගල
 • දැනුම පොත්හල - කුරුණෑගල
 • සම්පත් පොත්හල - කුරුණෑගල
 • අමාලි පොත්හල - මාවතගම
 • නිලූ පොත්හල - ගලේවෙල
 • කේෂර පොත්හල - ගලේවෙල
 • සමන් පොත්හල - වැල්ලව
 • නිමල් පොත්හල - මැල්සිරිපුර
 • පවිත්‍රා පොත්හල - මහව
 • සංජීව පොත්හල - කුලියාපිටිය
 • සිරිකෝ පොත්හල - හිරිපිටිය
 • සණස පොත්හල - වාරියපොල
 • මිහිර පොත්හල - වාරියපොල
 • G & S පොත්හල - වාරියපොල
 • ගොඩගේ පොත්හල - වාරියපොල
 • මිහිර පොත්හල -  වාරියපොල
 • දිදුල පොත්හල - අලව්ව
 • යූත්නෙක්ස් පොත්හල - ඉබ්බාගමුව
 • චතුරංග පොත්හල - පන්නල
 • මල්ලිකා පොත්හල - පන්නල
 • කුමුදුදිත පොත්හල - නිකවැරටිය
 • වැලිගම පොත්හල - මාවතගම
 • චතුර පොත්හල - ගිරිඋල්ල
_________________________________________________________________

   පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
 • ෆොන්සේකා පොත්හල - කොච්චිකඩේ
 • අරලිය ගිෆ්ට් සෙන්ටර් - දංකොටුව
 • ජයලංකා - ආණමඩුව
 • රඹ සෙවන -  වෙන්නප්පුව
 • මිහිර පොත්හල - හලාවත
_________________________________________________________________

   මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

 • වෙනස පොත්හල - මොණරාගල
 • සෙන්සී කොමියුනිකේෂන් - මොණරාගල
 • මයිසන් පොත්හල - මොණරාගල
 • සුමදුර පොත්හල - මොණරාගල
 • සුහද පොත්හල - වැල්ලවාය
 • සී. ජී. එම්. පොත්හල - වැල්ලවාය
 • දිනිති පොත්හල - බුත්තල
_________________________________________________________________

   අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
 • ද බුක් ෂොප් - මහඔය
 • සී. බී. පොත් හල - පදියතලාව
 • වැලිගම මාට් - අම්පාර
 • ධාරණ පොත්හල - අම්පාර
 • සමරවීර පොත්හල - දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
_________________________________________________________________

   මාතර දිස්ත්‍රික්කය
 • සරසවි පොත්හල - මාතර
 • එම්. ඩී. ගුණසේන - මාතර
 • විජිතයාපා - මාතර
 • සමුද්‍ර පොත්හල - මාතර
 • එරමානිස් පොත්හල - මාතර
 • කොටුවේ කඩේ -  මාතර
 • ටැලන්ට් බුක් හවුස් - මාකාවිට
 • පියුමිකා පොත්හල - අකුරැස්ස
 • නිව් වැලිගම පොත්හල -  වැලිගම
 • සිත්සඳ පොත්හල - කැකනදුර
 • සඳරු පොත්හල - දෙයියන්දර
 • අබේවික්‍රම පොත්හල - ඌරු බොක්ක
 • සපිරි පොත්හල -කඹුරුපිටිය
 • ඒ. ඩී. යාපා පොත්හල - අකුරැස්ස
_________________________________________________________________

   මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

 • විසිත පොත්හල - මාතලේ
 • මාලක පොත්හල - මාතලේ
 • පැතුම් පොත්හල - මාතලේ
 • ජයතිස්ස පොත්හල - දඹුල්ල
 • අරලිය ගිෆ්ට් සෙන්ටර් පොත්හල - දඹුල්ල
 • සරසවි පොත්හල - දඹුල්ල
 • තිසරු පොත්හල - දඹුල්ල
 • ඇක්මී පොත්හල - නාවුල
 • කරුණාරත්න පොත්හල - නාවුල
_________________________________________________________________

   හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
 • රන්තිළිණි පොත්හල - හම්බන්තොට
 • මුතුමාල පොත්හල - තංගල්ල
 • සෙල්මින් පොත්හල -  තංගල්ල
 • ඩෙවොන් පොත් හල - බෙලිඅත්ත
 • අරලිය පොත්හල - වලස්මුල්ල
 • සුමිහිරි පොත්හල - අම්බලන්ගොඩ
 • ළහිරු පොත්හල - දෙඔරවැව
_________________________________________________________________

   පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
 • පුවාසා පොත්හල - පොලොන්නරුව
 • ජයන්ත පොත් හල -  BOP400 පොලොන්නරුව
 • ශාන්ති පොත්හල - පොලොන්නරුව
 • විශ්ව පොත්හල - පොලොන්නරුව
 • පියල් ට්‍රෙඩ් සෙන්ටර් - අරලගංවිල
 • යශෝධා පොත්හල - අරනගංවිල
 • දීපානි පොත්හල - හිගුරක්ගොඩ
 • සෆීනා පොත්හල - මනම්පිටිය
 • ප්‍රසාද් පොත්හල - මැදිරිගිරිය
 • තුශාර කොමියුනිකේෂන් - මැදිරිගිරිය
 • මිලේනියම් පොත්හල - මැදිරිගිරිය
 • කොනදොර පොත්හල - දියසෙන්පුර
 • ලකී පොත්හල - කදුරුවෙල
 • සරසවි පොත්හල - කදුරුවෙල
 • සමාදි පොත්හල - ජයන්තිපුර
_________________________________________________________________

   නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

 • චිප් සයිඩ් පොත්හල -  නාවලපිටිය
 • කෙසවන් පොත්හල - හැටන්
 • මීටා පොත්හල - නුවරඑළිය
 • මයුර පොත්හල - නුවරඑළිය
 • කවිතාස් පොත්හල - නුවරඑළිය
 • විදූෂ පොත්හල - තලවාකැලේ
 • සරසවි පොත්හල - රිකිල්ලගස්කඩ
_________________________________________________________________

   බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 • රෝයල් පොත්හල - බණ්ඩාරවෙල
 • සමන් පොත්හල - බණ්ඩාරවෙල
 • ජයසිංහ පොත්හල - බණ්ඩාරවෙල
 • පරාශක්ති පොත්හල - බණ්ඩාරවෙල
 • ප්‍රගති පොත්හල - බණ්ඩාරවෙල
 • විජේවික්‍රම පොත්හල - වැලිමඩ
 • ප්‍රගති පොත්හල - බදුල්ල
 • මහින්දාස් පොත්හල - බදුල්ල
 • තවිඳු පොත්හල - මීගහකිවුල
 • දිමුතු පොත්හල - සිරිපුර
 • රත්න පොත්හල - මහියංගනය
 • චැනල්නෙක් පොත්හල - මහියංගනය
 • සිසිර පොත්හල - බෝගහකුඹුර
 • නෙත්මි පොත්හල - නව මැදගම
_________________________________________________________________

   ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 • සරසවි  පොත්හල - ගාල්ල
 • එම්. ඩී ගුණසේන - ගාල්ල
 • විජිතයාපා පොත්හල - ගාල්ල
 • ආරාධනා පොත්හල - ගාල්ල
 • තරිඳු  පොත්හල - ගාල්ල
 • තිමාලි පොත්හල - ගාලල්
 • චාමර පොත්හල - අම්බලන්ගොඩ
 • දිනෙත් පොත්හල - හබරාදූව
 • නිශාදි පොත්හල - හබරාදූව
 • සම්පත් පොත්හල - ඇල්පිටිය
 • සේන පොත්හල - ඇල්පිටිය
 • මෙනුක පොත්හල - හික්කඩුව
 • ගමගේ පොත්හල - බද්දේගම
 • තෙනුජ පොත්හල - පිටිගල
_________________________________________________________________

   කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 • ශ්‍රී ලංකා පොත්හල - කෑගල්ල
 • දිනකර පොත්හල - දැරනියගල
 • නන්දන පොත්හල - දැරනියගල
 • සාරංගා පොත්හල - රුවන්වැල්ල
 • කල්‍යානී පොත්හල - රුවන්වැල්ල
 • වරුෂා පොත්හල - රුවන්වැල්ල
 • මෙත්රෝ පොත්හල - රුවන්වැල්ල
 • නිමල්සිරි පොත්හල - මාවනැල්ල
 • NSB පොත්හල - මාවනැල්ල
 • ඒන්ජල් පොත්හල - වරකාපොල
 • රංගන පොත්හල - වරකාපොල
 • ජනහිත පොත්හල - බුලත්කොහුපිටිය
_________________________________________________________________

   කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
 • එම්. ඩී. ගුණසේන - කළුතර
 • ලුමිනෙක්ස් පොත්හල - කළුතර, පානදුර
 • අයීෂා පොත්හල - කළුතර
 • සදීපා පොත්හල - පොකුණුවිට
 • මනුජය පොත්හල - පානදුර
 • ශාක්‍ය පොත්හල - පානදුර
 • නැණ ජය පොත්හල - පානදුර
 • කල්‍යානී පොත්හල - මතුගම
 • සීගිරි පොත්හල -  මතුගම
 • විජය පොත්හල - මතුගම
 • කාන්ති පොත්හල - බේරුවල
 • දේදුනු පොත්හල -  බුලත්සිංහල
 • ගෝල් පොත්හල - හොරණ
 • ප්‍රියදර්ශණ පොත්හල - හොරණ
 • බණ්ඩාරගම පොත්හල - බණ්ඩාරගම
 • ගමගේ පොත්හල - බණ්ඩාරගම
 • චාමර පොත්හල - බණ්ඩාරගම
 • වජිර පොත්හල - අගලවත්ත
 • වාද්දූව පොත්හල - වාද්දූව
 • අකුර පොත්හල - හඳපාන්ගොඩ
_________________________________________________________________

   රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
 • ෆැමිලි ජේ පොත්හල - ඇහැලියගොඩ
 • ෆේමස් පොත්හල - ඇහැලියගොඩ
 • රත්නානි පොත්හල - ඇහැලියගොඩ
 • එම්.ඩී ගුණසේන - අවිස්සාවේල්ල
 • වික්ටරි පොත්හල - අවිස්සාවේල්ල
 • ඩී. ඩී. කේ.  පොත්හල - රත්නපුර
 • රෝයල් පොත්හල - රත්නපුර
 • චමිල ග්‍රොසරි - ඕපනායක
 • කුරුළු පොත්හල - පැල්මඩුල්ල
 • පැනසර පොත්හල - පැල්මඩුල්ල
 • අරුණ පොත්හල -  රක්වාන
 • චන්ද්‍රා ෆුඩ්සිටි - ගොඩකවෙල
 • ශෂිකලා පොත්හල - ගොඩකවෙල
 • සිහින පොත්හල - කුරුවිට
 • තරංගා පොත්හල - ඇඹිලිපිටිය
 • ජිනසිරි පොත්හල - බලංගොඩ
 • පුබුදු පොත්හල - බලංගොඩ
 • ජෝති පොත්හල - බලංගොඩ
 • සිරිසර පොත්හල - බලංගොඩ
 • ගිම්සරණී පොත්හල - තුඹගොඩ
 • මල්ලවආරච්චි පොත්හල - කලවාන
 • පද්මසිරි පොත්හල - කලවාන
 • සික්තා  පොත්හල - කුරුවිට
_________________________________________________________________
   
   අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
 • ආනන්ද සෙනවිරත්න - අනුරාධපුරය
 • ගුණසේකර සමාගම -අනුරාධපුරය
 • මහජන  පොත්හල - අනුරාධපුරය
 • බුද්ධික පොත්හල - අනුරාධපුරය
 • පඬිවිට පොත්හල - අනුරාධපුරය
 • සත්සර පොත්හල - අනුරාධපුරය
 • ධම්මික පොත්හල - අනුරාධපුරය
 • තිරිසර පොත්හල - අනුරාධපුරය
 • ගල්ගමුව පොත්හල - ගල්ගමුව
 • ශාන්ති පොත්හල - කහටගස්දිගිලිය
 • සම්පත ට්‍රේඩර්ස් - රඹෑව
 • මුතුකුඩ පේපර් කෝනර් - තඹුත්තේගම
 • දියාලගොඩ පොත්හල - තඹුත්තේගම
 • පත්තර කඩේ -  පදවිය
 • පසිඳු පොත්හල - රත්මල්ගහවැව
 • සංජීව පොත්හල - කැකිරාව
 • ලකී පැලස් - කැකිරාව
 • ප්‍රේමසිරි පොත්හල - එප්පාවල
 • ෆැන්ටා හවුස් - එප්පාවල
 • රත්නායක පොත්හල - තලාව
 • ශ්‍රී ලංකා ස්ටෝර්ස් - ගලෙන්බිඳුනුවැව
 • විජිතා පොත්හල -  ගලෙන්බිඳුනුවැව
 • උදානි පොත්හල -  ගලෙන්බිඳුනුවැව
 • නන්දා ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් - කැඹිතිගොල්ලෑව
 • ෂා  පොත්හල - මැදවච්චිය
_________________________________________________________________

   ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 
 • එම්. ඩී. ගුණසේන - සියලුම ශාඛා වලින්
 • සරසවි - සියලුම ශාඛා වලින්
 • මින්සර පොත්හල -  ගම්පහ
 • ආශා පොත්හල - ගම්පහ
 • සංඛ පොත්හල - කිරිබත්ගොඩ
 • මහපොළ පොත්හල -  කිරිබත්ගොඩ
 • ගමගේ පොත්හල -  කිරිබත්ගොඩ
 • ධනුල පොත්හල - කිරිබත්ගොඩ
 • බුක් පැරඩයිස් -  කිරිබත්ගොඩ
 • ලීලී පොත්හල - කිරිබත්ගොඩ
 • පැරඩයිස් පොත්හල - කිරිබත්ගොඩ
 • ජයමිණි පොත්හල - දෙල්ගොඩ
 • සත්මිණි පොත්හල - මාකොල
 • ශාන්ති පොත්හල - කඩවත
 • සදීප් පොත්හල - කඩවත
 • මහජන පොත්හල - කඩවත
 • කැළණි පොත්හල - කැලණිය
 • සෙනිත් පොත්හල - කැලණිය
 • ආරිය පොත්හල - වත්තල
 • සමන් පොත්හල - සපුගස්කන්ද
 • ඔසඳ පොත්හල - එඬේරමුල්ල
 • විජිතයාපා පොත්හල - වත්තල
 • විස්ඩම් - වත්තල, මීගමුව
 • සමනල - මීගමුව, කටුනායක
 • අයේෂා බුක් සෙන්ටර් - මීගමුව
 • බුක් සිටි - රද්දොලුගම
 • මාතර පොත්හල පොත්හල - රද්දොලුගම
 • හෝඩිය පොත්හල - රද්දොලුගම
 • නයනා පොත්හල - කඳාන
 • එමා පොත්හල - කඳාන
 • ගොඩගේ පොත්හල - කඳාන
 • සචිනි පොත්හල -මහාබාගේ
 • ජුපිටර් පොත්හල -මහාබාගේ
 • සමීර පොත්හල - රාගම
 • පර්නෝ පොත්හල - ජා - ඇල
 • චතුර පොත්හල - බෝපිටිය
 • එල්. එම්. පොත්හල - බෝපිටිය
 • ආරියදාස පොත්හල - වේයන්ගොඩ
 • සොනාලි පොත්හල - මිනුවන්ගොඩ
 • කරුණා පොත්හල - මිනුවන්ගොඩ
 • උදාර පොත්හල - ගෝනගල්දෙනිය
 • සාදික් පොත්හල - තිහාරිය
 • ගංගා පොත්හල - නිට්ටඹුව
 • චන්දන පොත්හල - වැලිවේරිය
 • ආසිරි පොත්හල - බියගම
 • ඩිල්ෂා පොත්හල - බියගම
 • සරසවි පොත්හල -මීරිගම
 • දිලීපා පොත්හල - මීරිගම
 • දැනුම පොත්හල - මාවරමණ්ඩිය
 • ප්‍රගති පොත්හල - යක්කල
 • විශ්ව පොත්හල - යක්කල
 • චන්දන පොත්හල - කිරිඳිවැල
 • සමන්තා පොත්හල - කිරිඳිවැල
 • එච්. ආර්. පොත්හල - කොටුගොඩ
 • රත්න පොත්හල - ගනේමුල්ල
 • W.A.P. Son's පොත්හල - දොම්පේ.

_________________________________________________________________
1 comments:

 1. ගමටම ගෙනැත් තියෙන නිසා පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්...බලමු අපේ පොත් කඩේට ගිහින්......

  ReplyDelete

චූටි මහත්තයා පිළිබඳ ඔබගේ ප්‍රතිචාරය පහල තීරයේ සටහන් කරන්න. ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අනුමත කිරීමෙන් පසු මෙහි පළ වේ.